Фінансовий аудит українських компаній: процес та результати

Фінансовий аудит українських компаній: процес та результати

Велика кількість українських компаній, включаючи всі акціонерні товариства, банки та великі підприємства, повинні періодично проводити так званий фінансовий аудит.

Його проводить сертифікований аудитор, тобто незалежний експерт з відповідними повноваженнями. Зобов’язання проводити аудит випливає безпосередньо з Закону про бухгалтерський облік, який містить детальну інформацію про процес та вимоги, яким мають відповідати підприємці. Що таке фінансовий аудит? Які обов’язки та переваги пов’язано з цим? Ось короткий посібник, який розповість вам все, що вам потрібно знати про фінансовий аудит!


Що таке фінансовий аудит?


Фінансовий аудит - це процес перевірки фінансової звітності сертифікованим аудитором, тобто незалежним спеціалістом з повноваженнями, наданими АПУ (Аудиторська палата України). Метою фінансового аудиту є перевірка правильності підготовленого компанією звіту та виявлення будь-яких викривлень, які можуть суттєво спотворити звіт для читачів. Інформація, отримана державним аудитором, повинна бути відображена у висновку, включеному до аудиторського звіту, підготовленого на основі проведеної діяльності. Ці документи дозволяють виконати зобов’язання, встановлені Законом про бухгалтерський облік, але вони також є чудовим джерелом інформації про ситуацію в компанії. Тому буває, що провести аудит вирішують не лише компанії, які мають такий обов’язок, а й компанії, які шукають інвесторів.

Обов'язок проведення фінансового аудиту

Відповідно до Закону про бухоблік обов’язковий аудит фінансової звітності повинні проводити:

 • підприємства, що представляють громадський інтерес (за винятком великих компаній, які не випускають цінні папери), публічні акціонерні товариства, монополісти на загальнодержавному ринку та фірми, що займаються видобутком ресурсів;
 • великі підприємства, які не емітентами цінних паперів, та середні підприємства;
 • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств;
 • материнські підприємства великих груп (окрім суб’єктів інвестиційної діяльності та компаній, що дочірніми компаніями і не складають фінансову звітність відповідно до МСФЗ).

75748

Обсяг фінансового аудиту

Незважаючи на те, що діяльність з фінансового аудиту здійснюється сертифікованими аудиторами, на практиці це настільки складний і вимогливий процес, що компанії вирішують скористатися послугами аудиторських фірм. У них працюють не тільки державні аудитори, а й юристи та інші спеціалісти, які впливають на обсяг і якість послуг, що надаються. Крім обов’язкового щорічного аудиту фінансової звітності, аудиторські компанії також перевіряють правильність проведення річної інвентаризації, правильність ведення бухгалтерського обліку, плани трансформації на підприємстві, оцінюють правильність розрахунків, а також можуть оцінити систему фінансового та бухгалтерського обліку, що діє в компанії. Ці послуги дозволяють отримати цінну інформацію, яка після аналізу може стати основою для внесення змін у бізнес-стратегію та практичні аспекти управління підприємством.

Хід фінансового аудиту

Як ми вже зазначали, основною метою фінансового аудиту є перевірка звіту на наявність суттєвих викривлень. Як цей процес відбувається на практиці? Перед початком відповідної діяльності аудитор уважно читає фінансову звітність. Потім настає так звана експертиза внутрішнього контрольного середовища, що є першим етапом фінансового аудиту. Під час нього проводиться низка інспекційних заходів щодо перевірки різноманітних питань практичної діяльності підприємства. Наприклад, аудитор часто перевіряє документи, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, оборотом і контролем його активів, зобов'язаннями, покладеними на працівників.

Однак найважливішим для результатів фінансового аудиту є ідентифікація та розуміння економічних процесів, що відбуваються на підприємстві, а потім їх опис. Ця частина аудиту в першу чергу включає перевірку операцій і бухгалтерських проводок, а також відповідної інформаційної системи. Крім того, сертифікований аудитор перевіряє правильність оцінки активів і зобов'язань на дату балансу та визначає фінансовий результат за фінансовий рік, а також проводить детальну перевірку самої фінансової звітності. Якщо він вважатиме за необхідне, він може ініціювати аналітичні тести та детальні тести, які нададуть додаткову інформацію та дозволять зрозуміти обсяг і ступінь суттєвості можливих викривлень. Кожне випробування має плануватися і проводитися відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Після завершення фінансового аудиту аудитор складає так званий аудиторський звіт, який включає аудиторський висновок. Це головна мета обов'язкового фінансового аудиту. Три види висновків:


 • висновок без застережень видається, коли викривлення не є суттєвими для достовірності фінансової звітності;
 • умовно-позитивний висновок видається, коли з незалежних причин неможливо перевірити правильність деяких частин фінансової звітності;
 • негативний висновок видається, коли присутні суттєві викривлення фінансової звітності.

Крім того, державний аудитор має право відмовити у видачі висновку щодо звіту. Це трапляється досить рідко, в ситуаціях, коли з різних причин не вдалося провести достовірний аудит, а тому можливий висновок був би недостовірним.

8757

Які документи необхідні для фінансового аудиту?

Перед початком фінансового аудиту аудиторська фірма надає детальний перелік усіх необхідних документів. До них відносяться:

 • перша версія фінансового звіту;
 • звіт про прибутки та збитки;
 • оборотний баланс і бухгалтерський баланс.

Крім того, також необхідна податкова документація, більш важливі договори, підписані компанією, і внутрішні положення, прийняті компанією. Іноді буває, що при проведенні фінансового аудиту аудитор запитує доступ до додаткових документів. До цього варто бути готовим і якомога швидше надати необхідну інформацію.

Аудиторські компанії на українському ринку

Ми вже зазначали, що на практиці фінансовий аудит здійснюють аудиторські компанії, в яких працюють не тільки державні аудитори, а й інші спеціалісти в галузі права, фінансів та бухгалтерського обліку. На українському ринку їх десятки, але найважливішу роль відіграють, звісно, компанії з довгою історією роботи. Аудиторська фірма "Київський аудитор" - детальна інформація за посиланням https://kievauditor.org.ua/ - існує на ринку даних послуг з 2005 року. У своїй діяльності вони керуються Міжнародними стандартами аудиту та Кодексом професійної етики бухгалтерів. Спеціалісти цієї компанії мають вищу економічну освіту і значний досвід роботи в галузі бухгалтерії, аудиту та економіки. Послугами "Київського Аудитора" користуються підприємства різних галузей, таких як виробництво, транспорт, сільське господарство, послуги, оптова та роздрібна торгівля, фінансовий сектор та інші.
Протягом років роботи, компанія набула значного досвіду у сфері перевірки та консультування підприємств різних галузей економіки. На рахунку компанії більше 200 аудиторських перевірок. Цей накопичений досвід дозволяє їй успішно виконувати низку завдань, включаючи:

 • проведення аудиту фінансової та податкової звітності;
 • ведення бухгалтерського обліку та його відновлення;
 • консультування в галузі податкових питань.

Усі ці завдання вирішуються на високому рівні якості та в узгоджені терміни. Крім того, компанія гарантує повну конфіденційність щодо інформації, що надходить у процесі виконання завдань, і виконує всі вимоги, що стосуються збереження конфіденційності, зазначені в договорі про надання аудиторських послуг.

Image